Mindfulness

Mindfulness översätts till medveten närvaro och är en metod och förhållningssätt till livet. Genom regelbunden övning utvecklar vi genom mindfulness vår uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. 


Mindfulnessmetodens grundare Jon Kabat-Zinn startade 1979 ett forskningsprogram vid Massachusetts University i USA och har sedan dess visat på otroliga resultat kring stressproblematik, sömnsvårigheter, kronisk smärta, förmågan att fokusera med mera. 


Metoden innehåller mängder av olika övningar som kan ske både individuellt och i grupp. Mest känt är det 8-veckors program som han utvecklat. 


Under hösten 2023 håller Maria Echols Hastad en 6 veckors-kurs i Mindfulness på Yogoteket. Läs mer om hennes kurs härMinfulness for business


Evelina som driver Yogoteket är certifierad Mindfulnessinstruktör och erbjuder Mindfulness till grupper och företag i workshopsformat. Workshopens syfte är att bli mer medveten om sina handlingar och ge konkreta verktyg för att skapa mer fokus i arbetsrollen.

Målet är att ge förutsättningar till mindre upplevd stress, bli mer fokuserad och lägga sin dyrbara energi på rätt saker.


Är du eller ditt företag intresserad av Mindfulness?

Kontakta oss gärna på info@yogoteket.se


Mindfulness Yogoteket Örebro

"Mindfulness är att vara medvetet närvarande i nuet, utan att värdera eller döma det vi upplever. Mindfulness handlar om att se det som är. Mindfulness ersätter förnekande och förvrängning med klarhet och acceptans, vilket leder till visdom och bättre val."


- Jon Kabat-Zinn